Houtlijmen
02:23
20-11-2018

Houtlijmen, sterker dan het hout zelf!

Iedere schrijnwerker of meubelmaker heeft er gegarandeerd al mee gewerkt. Houtlijmen zijn namelijk niet weg te denken uit het atelier van de houtbewerker. We kunnen houtlijmen opdelen in 2 technologieën. Er is de PVAc houtlijm, beter gekend als de witte houtlijm en er is de Polyurethaan houtlijm, ook wel bruislijm genoemd. Een overzicht van Soudal…

PVAc-houtlijmen: D1, D2, D3 en D4
Bij de PVAc-houtlijmen komt er een lijmverbinding tot stand doordat het oplosmiddel dat in de lijm zit verdampt. Om een goede lijmverbinding te garanderen is het zeer belangrijk dat de verlijmde delen goed tegen elkaar geklemd worden en er ten allen tijde een goed contact is tussen beide delen. Op deze manier ontstaat er een enorm sterke verbinding, die vaak sterker is dan het hout zelf! De PVAc-lijmen kunnen onderverdeelt worden in vier soorten: D1, D2, D3 en D4. Deze soorten zijn bepaald volgens norm EN 204. Deze norm classificeert de lijmen in hun resistentie tegen water, waarvan D4 de sterkste waterresistentie biedt. 

D1
D1-lijmen zijn uitsluitend voor binnentoepassingen. De temperatuur mag af en toe de 50°C  overschrijden voor een korte tijd maar niet langer en tot slot mag het vochtpercentage in het hout niet hoger zijn dan 15%. Bij blootstelling aan vocht zal deze lijm snel loslaten. Het moment dat er een verlijming is die mogelijks in aanraking komt met vocht zal men niet kunnen opteren voor deze lijm.

D2
Een D2-houtlijm is ook uitsluitend voor binnentoepassingen met het verschil dat deze lijm kan blootgesteld worden aan kortstondige condensatie en relatieve hoge luchtvochtigheid. Maar enkel en alleen als dit kortstondig het geval is en er voldoende tijd zit tussen opeenvolgende momenten van vochtblootstelling. Indien er een langdurige blootstelling of er te kort achter elkaar verschillende vochtblootstellingen plaatsvinden zal de lijm zijn verbinding lossen. Om deze reden is een D2- houtlijm niet aan te raden in een badkamer of in buitentoepassingen.  In de D2-klasse heeft Soudal twee lijmen. De Pro 10D wat een gewone D2-lijm is, goed voor elke binnenshuis verlijming. Hiernaast heeft Soudal ook nog de Pro 20D, ook deze is een D2-houtlijm. Het grote verschil tussen beide lijmen is de snelheid van uitharding. Waar men voor de Pro 10D nog tussen de 2 en 4 uur moet klemmen, hoeft men de Pro 20D maar een half uur tot een uur te klemmen.

Houtlijmen
Na amper 30 minuten stopt de Pro 45P met opbruisen, kunnen de klemmen gelost worden en kan er verder gewerkt worden.

D3
Vanaf een D3-houtlijm kunnen ook buitentoepassingen verlijmt worden, onder voorwaarde dat de verlijmingen niet onderhevig zijn aan extreme weersomstandigheden. Verder is deze lijm kortstondig bestand tegen lopend water, condens en een hoge luchtvochtigheid. Soudal heeft met de Pro 30D een heel gemakkelijk verwerkbare D3-lijm in het gamma.  

D4
Tot slot zijn er de D4-houtlijmen, deze zijn geschikt voor langdurige waterblootstelling of condens. Deze lijmen kunnen gebruikt worden in buitentoepassingen waar weersinvloeden een rol spelen. Voor D4-lijmen gaan we kijken bij de PU-lijmen of bruislijmen. Deze lijmen worden vaak voor veel meer gebruikt dan enkel houtverlijmingen. Deze zijn ook geschikt om hout op andere materialen te verlijmen. Een PU-lijm heeft in tegenstelling tot de PVAc-lijmen geen droging waar vocht de lijmlaag moet kunnen verlaten maar waar de lijm een reactie ondergaat met de luchtvochtigheid. Deze reactie zorgt voor het opbruisen van de lijm. Ook bij PU-lijmen moet men de verbinding inklemmen, dit voorkomt dat de verbinding open geduwd wordt door het opbruisen van de lijm. Hoe meer de lijm kan opbruisen, hoe lager de eindkracht van de lijm zal zijn. De grootste verschillen tussen de verschillende PU-lijmen zijn de mate van opbruisen en de snelheid van werken. Soudal heeft twee PU houtlijmen, de Pro 40P en de Pro 45P. Het grote verschil tussen beide lijmen zit hem in de snelheid van werken. Zo heeft Soudal de Pro 40P die tot 3 uur na het aanbrengen kan reageren en opbruisen. Na deze 3 uur heeft men een uitermate sterke verbinding die geschikt is voor alle binnen- en buitentoepassingen. Hiernaast is er ook nog de Pro 45P die dezelfde resultaten bekomt in een kortere tijdspanne. De reactie in deze lijm gebeurt een heel stuk sneller, na amper 30 minuten stopt de lijm met opbruisen, kunnen de klemmen gelost worden en kan er verder gewerkt worden!   

Tekst: Isabel Boons en Soudal   Beeld: Soudal

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Interieurbouw online partners

EXO XC-10Kavec