Timber Training Center
02:24
30-11-2018

Een hart voor hout

Al 17 jaar lang organiseert het Timber Training Center opleidingen voor mensen in de houtsector. Ze mikken zowel op bedrijfsleiders, inkopers, verkopers en starters in de houtsector, als op mensen die zich meer willen verdiepen in de materie hout. Daarnaast doen ze ook aan rekrutering via Hout & Jobs. Zo maken ze de link tussen de houtopleidingen en het aantrekken van nieuwe mensen in de sector. 

Opleidingen op niveau
Dirk Glas, Managing Director: “De doelgroep van onze opleidingen zijn de strategische, logistieke en leidinggevende profielen in de houtsector, zoals het management, inkopers en verkopers. Profielen die met het hoofd werken, zeg maar. We zijn erkend door de kmo-portefeuille, wat het voor de Vlaamse deelnemers wel interessant maakt.”

Timber Training Center werkt voor haar opleidingen nauw samen met de University College Ghent, faculteit Natuur en Techniek. De voornaamste docent is Ir. Reinhilde Vanlishout, hoofd van het Wood technology degree-programma. 

Dirk Glas: “De meeste opleidingen centraliseren we in ‘Het Houtbad’, een training die bestaat uit zes modules en één keer per jaar plaatsvindt. Dit jaar hebben we een 85-tal inschrijvingen. De klemtoon ligt enerzijds op de kennis van hout, en anderzijds op plaat- en technische materialen. De eerste module is een basiscursus hout- en houtsoorten. In die opleiding besteden we vooral aandacht aan de chemische, fysische en mechanische eigenschappen van hout. Tevens worden er in die module een aantal houtsoorten praktijkgericht besproken. 

De tweede module betreft ‘hout en vochtgehalte’. In de derde module worden deelnemers wegwijs gemaakt in de handelsvormen en kwaliteitsnormen. Dat is een nieuwe opleiding. In modules 4 en 5 worden 20 Braziliaanse en Afrikaanse houtsoorten commercieel bekeken. Per houtsoort bespreken we de kenmerken, het uitzicht, de anatomische en technische eigenschappen, de argumenten en toepassingsgebieden. 

Module 6 belicht tot slot het plaatmateriaal, van span tot massief HPL. Je kan kiezen welke modules je volgt, maar uiteraard is een basiskennis wel vereist om meer specifieke onderwerpen te behandelen.”

Begin 2019 organiseert het Timber Training Center een aantal zeer specifieke cursussen waarvoor je al een bepaalde houtkennis nodig hebt, zoals ‘Ook op zoek naar een alternatief voor…!’ (iroko – tatajuba, douka – moabi, afzelia – merbau…) en ‘Wou u echt de verschillen kennen?’ (Sapelli, sipo, khaya, tiama…). Docent is Dr. ir. Hans Beeckman, beheerder van het Xylarium en werkleider van het Laboratorium voor Houtbiologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. De deelnemers krijgen een exclusief bezoek aan het Xylarium van Tervuren. De houtcollectie omvat 56.000 specimens afkomstig van 13.600 botanische soorten van over heel de wereld. 

Tevens wordt een exclusieve 3-daagse houtopleiding in Zweden georganiseerd. Naast houtopleidingen organiseert het Timber Training Center ook technische opleidingen. 

Dirk Glas: “Er zijn in de houtsector uiteraard veel opleidingen voor mensen die met hun handen werken, maar wij zijn de enige in België en Nederland die voor dit niveau opleidingen geven. We kunnen heel wat nationale en internationale referenties voorleggen. Zo zijn we momenteel ook actief in Rusland. Naast het organiseren van opleidingen, geven we ook advies aan bedrijven, bijvoorbeeld op het vlak van bedrijfsvoering.”

Timber Training Center
Gezien onze unieke kennis van de houtsector, was het een logische stap om ook te focussen op de tewerkstelling binnen deze sector.

Werving en selectie voor de houtsector
Twee jaar geleden werd er, naast de opleidingen, gestart met werving en selectie, dat nu onder ‘Hout & jobs’ valt. Patrick Claeys, Verantwoordelijke recruitment: “Vanuit de sector hoorden we regelmatig dat er minder en minder mensen zijn die een specifieke houtkennis hebben. Gezien onze unieke kennis van de houtsector, was het een logische stap om op zoek te gaan naar profielen die in aanmerking konden komen voor tewerkstelling binnen deze sector. We zijn de enige in België en Nederland die zich specifiek op deze sector richten. Ook voor de werving en selectie mikken we op leidinggevende en verkoopprofielen, maar ook interieurvormgevers bijvoorbeeld kunnen de overstap maken naar de houtsector. Zij hebben immers al een bepaalde materiaalkennis. Iedereen die zich bij Hout & Jobs aanmeldt, wordt getest op houtkennis. Waar nodig wordt die kennis bijgespijkerd, bijvoorbeeld in ‘Het Houtbad’. Opleidingen en selectie gaan dus hand in hand.”

Prowood
Patrick Claeys: “Wij hadden voor het eerst een stand op de Prowood-beurs. De bedoeling was om daar onze doelgroep aan te spreken. We willen ons heel duidelijk positioneren als het enige bureau dat, naast de organisatie van gespecialiseerde houtopleidingen, tegemoet wil komen aan de noden van tewerkstelling voor deze specifieke sector.”   

Tekst: Charlotte Fouquet   Beeld: Timber Training Center

Interieurbouw online partners

Design CenterRogiers