De nestingmachine als draaischijf van de productie

De Schutter keukens bestaat sinds 1973 en is gespecialiseerd in het op maat maken van keukens, badkamers en kasten. Sinds 2009 werkt De Schutter samen met Vlecad aan de volledige integratie van de verschillende productiemiddelen om de fabricatie van de meubelonderdelen volledig te automatiseren.

Historiek
In 1973 start dhr. Louis De Schutter een algemene schrijnwerkerij dat al snel begint te groeien. In de jaren negentig vervoegen de kinderen het bedrijf en de eerste CNC-machine doet haar intrede. Sinds 2009 heeft Johan De Schutter Vlecad onder de arm genomen om eerst de software voor het tekenen van de keukens te leveren en vervolgens om de integratie van de CNC-machines uit te voeren.

Uittekenen van een project
Een nieuw project wordt opgestart na goedkeuring van het ontwerp door de klant. Er wordt eerst een grondplan uitgetekend in KeyCreator. Deze tekening wordt vervolgens geïmporteerd in Korpus. Ben Soetemans, bachelor houtindustrie en neef van Johan De Schutter, licht ons de werkwijze toe. “Na import in Korpus worden vanuit de bibliotheek de reeds bij de opstart aangemaakte parametrische modellen geplaatst en waar nodig aangepast. Indien er een nieuw systeemkast moet worden ontworpen, wordt deze opgeslagen in bibliotheek.”

Optimalisatie en planning
Na controle of alle onderdelen, al het beslag en speciale wensen van de klant in de tekening zijn opgenomen wordt ze geoptimaliseerd in Autofit om later in de productie te gebruiken. Alle bewerkingen worden vertaald naar de verschillende stuurprogramma’s want zoals bij de meeste bedrijven komt het machinepark niet noodzakelijk van één enkele fabrikant. Een materiaallijst wordt opgesteld en al de materialen worden gecontroleerd op aanwezigheid in de stock. Als er iets ontbreekt kan er dan nog bijbesteld worden. Naast de materiaallijst worden ook de barcodes gegenereerd voor de etiketten die automatisch op al de onderdelen worden geplakt. De optimalisatie wordt enige tijd voor de productie uitgevoerd om bijbestellingen of speciale wensen mogelijk te maken.

console

Opstelling van het machinepark
De nestingmachine is het hart van de productie en staat tussen de zaagtafel en de automatische plaatvoorraad. De voorraad werd op 2,5 m hoogte geplaatst zodat er geen grondoppervlak verloren gaat.

Productie
Johan De Schutter. “De optimalisatie verdeelt en nest de verschillende onderdelen over het benodigde aantal platen. Voor elke plaat wordt een plannetje afgedrukt met de plaatsing van de verschillende onderdelen en een barcode die wordt ingescand aan de console van de nestingmachine. Eenmaal alles is ingescand wordt de productie opgestart en de nestingmachine bestelt een eerste plaat in het automatisch magazijn. De robot gaat de plaat halen die hij voordien al op de etiketteertafel had gelegd en plaatst ze op de freestafel. Een vacuüm houdt de te bewerken plaat en de uitgesneden stukken vast gedurende de bewerking. Na het uitfrezen komt de arm de stukken weghalen en stapelt alles in optimaal evenwicht op een pallet. Al de verschillende bewerkingen worden in gemaskeerde tijd, automatisch en door elkaar uitgevoerd volgens het meest efficiënte werkverloop dat werd uitgerekend door het programma.”

Afwerken en assemblage
Na het uitfrezen volgt nog het afkanten en de montage van de korpussen. Met de korpuspers wordt de assemblagetijd gereduceerd. Dit zorgt ook voor een perfect haakse kast. De deuren worden in optimdoors ontworpen.

Grote investering, korte ROI
Het laatste woord is aan Johan De Schutter: “Het volledig overschakelen naar een automatische productie is een grote investering machines en software en ook in de tijd die men nodig heeft om alles aan te leren en een bibliotheek op te bouwen. Maar eenmaal dit achter de rug is wint men naast een verhoogde en constante kwaliteit ook een zee van tijd. Zo duurt het uitfrezen van een volledige keuken bestaande uit een zestal platen doorgaans maar anderhalf uur …”

Tekst en foto’s: Serge Vandenplas    Beeld: De Schutter keukens